• مهاجرت کرونایی
  • جناب اگر بنده یک ایده ای داشته باشم که جهت کاهش شیوع کرونا عمل کند آیا میتونم ویزای استارتاپی کشوری رو بگیرم اگر این امکان هست باتوجه به اهمیت موضوع کدوم کشور سریع تر کار من راه می اندازد
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر هرکدام از کشورها برای ویزای استارتاپی شرایط خاصی دارند ولی در خصوص بحث کرونا، شرایط متفاوت است. با این حال، دریافت ویزای استارتاپی از کانادا سریعتر و راحت تر از دیگر کشورها می باشد

1400/07/01

سلام در این مورد داشتن ایده به تنهایی کمکی نمی‌کند اما داشتن یک طرح عملیاتی با حضور متخصصین و پزشکان دارای رزومه میتواند منجر به دریافت ویزای سریع از کشورهای کانادا فرانسه و آلمان بشود

-->