• ارث
  • سلام سوالی داشتم درباره ارث خانواده ما بعد از فوت پدر تمام اموال را تقسیم کردند و سهم هر وارث مشخص شد قدر سهم مادر من هم مشخص شد قطعه ای زمین و منزل مسکونی در تقسیم نامه اینطور عنوان شده که زمین و خانه سهم مادر است تا زمان حیات استفاده نمایند و بعد از فوت طبق قانون بین تمام وراث تقسیم شود حال سوال من این است مادرم در زمان حیات میتوانند اموال متعلق به خود را به فروش برسانند یا به یکی از وراث ببخشند ؟ یا فقط میتوانند تا زمان حیات خود از آنها استفاده نمایند و حق خرید و فروشی ندارند ممنون میشم جواب بدبید
1400/07/01

هر فردی در زمان حیات خود حق هر گونه دخل و تصرف در اموال خود را دارد. لذا هر فرد می‌تواند اموال خود را در زمان حیات به فروش برساند یا به دیگران هبه نماید.

-->