• قرارداد
  • سلام. من یک قرارداد چند صفحه ای با یک نفر بستم. آیا حتما همه صفحه های آن باید امضا شود و اگر این اتفاق نیفتاده باشد، آن قرارداد درست نیست؟
1400/07/01

با سلام. عدم امضای تمام صفحات قرارداد تا زمانی که مورد توافق طرفین است، مشکلی ایجاد نمی کند اما اکیدا توصیه می گردد که تمام صفحات قرارداد در زمان انعقاد به امضای دو طرف برسد.

-->