• چارتر
  • سلام. لطفا تفاوت فول چارتر و سیت چارتر را بیان نمایید.
1400/07/01

اگر در این خصوص، اطلاعات بیشتری نیاز دارید لطفا با تلفن موسسه تماس بگیرید

1400/07/01

با سلام. قراردادهای فول چارتر و سیت چارتر میان شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی منعقد می شود. بدین صورت که در قرارداد فول چارتر تمامی صندلی های هواپیما به آژانس مسافرتی فروخته می شود و در قرارداد سیت چارتر قسمتی از صندلی ها.

-->