• باسلام واحترام چگونه میتوان رای قطعی حقوقی رامجددا پیگیر شوم
  • باسلام اینجانب یکدستگاه ملشین جهت صافکاری به صافکار ونقاش جهت انجام کار بردم ولی متاسفانه کار راخرابتر وخسارت سنگینی هم خورد بطوریکه نواقص ان طی طرح دعوی باکارشناسی داداگاه مبلغ خسارت را اعلام نمود که 12م و4600 هم جمعا 16400 ولی رای به 4600 داده و12م خسارت را رد کردند ادعا خواندگان براین بود که صافکاران قبلی خسارت وارد کردند ولی بااعلام نام صافکاران شوری ودادگاه جهت ارائه اظهارات دعوت به حصور نکردند وبا استناد به صورتجلسه کارشناس که از دوستان خواندگان بود متن کارشناسی عنوان کردکه..به گفته خوندگان. صافکار ونقاش ماشین توسط صافکاران دیگری به نامxوyصافکاری شده که اصلا روح انها هم خبر ندارند ولی متاسفانه مبلغ 4600 را بعنوان افزایش قیمت ادند. با مراجعه به رییس دادگاه هم نتیجه را قطعی رای عنوان نمودند دراین مرحله چه کار باید کنم تا حق تضیی شده ام را باز پس گیرم مبلغ 12م
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر پرسشتون قابل فهم نیست، اگر ممکن است با تلفن موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->