• جعل سند رسمی و استفاده از آن و کلاهبرداری
  • پدرم پرونده ای در دادگاه داشته. شخصی در رابطه با موضوع پرونده پدرم از من کلاهبرداری نموده حال من میتوانم به اتهام موارد فوق بعنوان شاکی طرح دعوی کیفری نمایم؟
1400/07/01

سلام. در صورتی که منظور، رفتار و عملیاتی باشد که باعث فریب دادن شما گردد و پول از شما اخذ شده باشد، تحت عنوان کلاهبرداری قابلیت شکایت وجود دارد.

-->