• جعل
  • آیا برای اثبات جعل باید ضرر ثابت شود؟ آیا اگر با انجام جعل امکان وقوع ضرر در آینده بوجود آید ،جرم صورت گرفته یا اینکه همزمان با انجام جعل باید ضرر وارد شود؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
1400/07/01

سلام وقت بخیر موضوع جعل با اثبات ضرر دو ماجرای متفاوت است و برای اثبات جعل نیاز نیست که حتما ضرر ثابت شود

-->