• مهریه
  • من و همسرم جدا شده‌ایم و من محکوم به پرداخت مهریه شده‌ام. همسر سابقم ازدواج مجدد کرده است. آیا من می‌توانم مهریه را در اقساط بیشتری پرداخت نمایم؟
1400/07/01

شما می‌توانید با طرح دعوای تعدیل از دادگاه، تقاضای پرداخت مهریه را در اقساط طولانی‌تری نمایید. البته باید ثابت نمایید وضعیت مالی شما نسبت به زمان صدور رای تقسیط مهریه بدتر شده است و شما توانایی پرداخت این مقدار از مهریه را ندارید.

-->