• حمل مشروبات الکلی
  • یک بار به دلیل حمل مشروبات الکلی به شلاق و حبس محکوم شدم. بجای حبس جریمه پرداخت کردم. می‌خواهم بدانم آیا من دارای سوء پیشینه هستم؟
1400/07/01

پس از دو سال از صدور رای شما، سوء پیشینه شما بلا اثر می‌شود.

-->