• دعوای تخلیه
  • سلام آیا صدور تخلیه با رای داور امکان پذیراست؟
1400/07/01

با سلام. در صورتی که داوری در قرارداد اجاره به عنوان مرجع حل اختلاف پیش بینی شده باشد، رای داور در این خصوص چه در رابطه با مبلغ اجاره باشد و چه در رابطه با تخلیه ملک یا سایر موضوعات، توسط اجرای احکام دادگستری قابل اجرا و تحمیل به طرف است.

-->