• دعوای مالی
  • مبلغی به کسی بدهکارم این بدهی در طول چند سال کار با او واقع شده اخیرا در قبال مبلغ یک چک به تاریخ وصول 10 ماه آینده به طلبکار داده ام بدون اعتراف به چک شکایت کرده و به یاد داشتهای دفتری بعنوان سند ادعا متوسل شده این یاد داشتها را هم دستکاری و جعل کردهاست میخواهم بر علیه او شایکت کیفری بکنم و.......... چکار میتونید برام بکنید
1400/07/01

سلام. اولا در شکایت مطرح شده علیه خود، چک را به دادگاه ارائه نمایید که دلیلی بر پرداخت طلب است و اینکه مراوده مالی دیگری وجود ندارد تا نسبت به ادعا شود. ثانیا ادعای جعل را در همان دادگاه حقوقی مطرح نموده و تقاضای تعیین تکلیف آن را نمایید. به یاد داشته باشید که ادعای جعل باید همراه با دلیل باشد. در این راستا دلیل شما می تواند همان چک (که مبنی بر تصفیه حساب است) باشد.

-->