اطلاعات تکمیلی

سال صدور پروانه: 1400

سابقه فعالیت حرفه ای : 0 سال

درجه پروانه :

مرجع صدور پروانه :

محدوده فعالیت :

درباره مهدیه مسجدجامعی

حوزه های تخصصی فعالیت

سابقه فعالیت حرفه ای و اجرایی

توانمندی ها ،مهارت ها و علایق

-->