درباره :

سایر ویدیوها

کانون وکلا از فضای مجازی مجازی می‌ترسد مشکل ما بیکاری وکلا است نه چیز دیگر

کانون وکلا از فضای مجازی مجازی می‌ترسد مشکل ما بیکاری وکلا است نه چیز دیگر

گفتگوی تصویری داتیکان با نعمت احمدی با محوریت چالش‌های پیش روی اصل 27 قانون اساسی

گفتگوی تصویری داتیکان با نعمت احمدی با محوریت چالش‌های پیش روی اصل 27 قانون اساسی

مفهوم جرم شبه عمد

مفهوم جرم شبه عمد

شرح خیار تخلف وصف

شرح خیار تخلف وصف

شرایط استفاده از خیار غبن

شرایط استفاده از خیار غبن

نشست سرقت هنری

نشست سرقت هنری

حواله مشابه چک

حواله مشابه چک

بخش دیگری از نشست نقدی بر نظام حقوقی مقابله با پولشویی در ایران

بخش دیگری از نشست نقدی بر نظام حقوقی مقابله با پولشویی در ایران

اخلال در نظم عمومی

اخلال در نظم عمومی

شرایط استفاده از خیار عیب

شرایط استفاده از خیار عیب

حقوق مالک و مستاجر در مراجعه به دادگاه

حقوق مالک و مستاجر در مراجعه به دادگاه

نشست سرقت هنری  داتیکان در خانه موسیقی

نشست سرقت هنری داتیکان در خانه موسیقی