• گواهی انحصار وراثت بر چه اساسی طبق قانون جدید صادر می شود؟
  • سلام پدربزرگم سال فوت کردند و الان می خواهیم به دنبال تقسیم ارث و کواهی انحصار وراثت ایشان برویم. آیا بر اساس قانون قدیم مراحل و گواهی انجام میشود؟
1400/10/26

سلام وقتتون بخیر .رویه عملی شورای حل اختلاف تاکنون این بوده است که گواهی انحصار وراثت های بعد از تاریخ ششم فروردین سال 88 را صرف نظر از تاریخ فوت مورث بر اساس قانون جدید صادر می شود.

-->