• منظور از حاکم در مواد قانونی کیست؟
  • کلمه حاکم در مورد طلاق خانم در ماده 1129 به چه معناست؟
1400/10/26

سلام و عرض ادب. مطابق نظریه مشورتی حاکم، کسی است که توسط ریاست قوه قضاییه به این منظور تعیین و منصوب شده باشد.

-->