• آيا وراث مي تواند وصيتنامه را قبول نكنند؟
  • سلام. همسرم قبل از فوتش در يك وصيت نام رسمي يك سوم از اموالش را به نام من كرد. اكنون فرزندان وصيت نامه را قبول نكردند و بدون در نظر گرفتن آن اقدام به گرفتن گواهي انحصار وراثت كردند. آيا قانونا وصيت نامه اعتبار ندارد؟
1400/10/28

سلام. وقتتون بخير. اصل بر صحت وصيتنامه است مگر خلاف آن ثابت شود لذا بايد در گواهي انحصار وراثت لحاظ شود.

-->