• اعتراض به وصيت نامه
  • پدرم تمام اموال خود را وقف خيريه كرده و من و بقيه وراث رضايت به اين امر نداريم، آيا وراث مي تواند به وصيت نامه رسمي اعتراض كنند؟در صورت اعتراض وصيت انجام مي شود يا خير؟
1400/11/11

سلام. وفق ماده ۸۴۳ قانون مدني وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است لذا وصيت تا يك سوم اموال پدرتان انجام مي شود و بقيه با اجازه وراث است. در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700

-->